Ielogojies

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Iegūstiet sertifikātu par minimālās higiēnas prasību zināšanām pārtikas uzņēmumā - latviešu valodā. Apmācības notiek online – ātri un izdevīgi.

Latviešu valodā

Jāuzsver - lai uzsāktu apmācības ir individuāli jāreģistrējas – Jums tiks piešķirtas paroles un lietotājvārds ar kurām varēsiet ērti piekļūt mācību materiāliem jebkurā Jums piemērotā laikā.

Pirms uzsākt apmācības webapmaciba.lv atcerieties -

 • Webapmaciba.lv piedāvātie pārbaudījumi un materiāli sastāv no 3 daļām – starptestiem, mācību materiāliem un eksāmena;
 • Ja eksāmenā pareizo atbilžu skaits no 100 % ir vairāk par 20 %, eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu;
 • Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas ir iespējams apliecību gan izdrukāt, gan saglabāt, gan sūtīt tālāk pa e-pastu;
 • Situācijās, kad nepareizo atbilžu skaits pārsniedz atļauto, pārtikas higiēnas apmācību eksāmenu uzskata par nenokārtotu, un apliecību neizsniedz. Eksāmena nenokārtošanas gadījumā Jums jāpasūta jauna pārtikas higiēnas apmācība par atsevišķu samaksu;
 • Rūpējoties par klientu ērtībām - webapmaciba.lv piedāvā higiēnas apmācību iziešanai apmēram 3 stundas laika (atkarībā no Jūsu iepriekšējām zināšanām, protams, ir iespējams iegūt apliecību īsākā laika periodā);
 • Ņemiet vērā, ka Jūs apmācību varēsiet veikt vairākās daļās - sev ērtā un piemērotā laikā. Apmācību turpināšanai pēc pārtraukšanas jāieiet sistēmā no jauna, izmantojot esošās paroles. Pēc ieiešanas apmācību sistēmā – Jūsu mācības atsāksies no tās vietas, kur pēdējo reizi tās būsiet pārtraucis.

Webapmaciba.lv piedāvā īsā laikā apgūt dažādas tēmas –

 • Pārtikas apriti regulējošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti;
 • Pārtikas uzraudzība un kontrole Latvijā;
 • Pārtikas drošība un aizsargātība;
 • Pārtikas izcelsmes slimību statistika Latvijā un ārvalstīs, un ar pārtiku izplatīto slimību profilakse;
 • Pārtikas piesārņojums;
 • Personāla higiēna;
 • Pārtikas higiēna;
 • Laba higiēnas un ražošanas prakse, un ar to saistīti pasākumi;
 • Pārtikas drošības un paškontroles sistēmas principi.

Ieteikumi webapmaciba.lv klientiem -

 • Jūsu ērtībām katra testa un arī eksāmena kārtošanai ir paredzētas aptuveni 2 stundas laika. 2 stundu laikā varēsiet ērti veikt testus tik daudz reižu, cik paspēsiet. Laika uzskaite redzama apmācību lapas labā augšējā stūrī uz hronometra. Ja iziesiet no sistēmas – apmācības turpināsies no tās vietas, kur palikāt pēdējā apmācību reizē;
 • Ja kārtojat eksāmenu atkārtoti, atcerieties, ka katram jaunajam testam vai eksāmenam sistēma ģenerē automātiski jaunus jautājumus un atbildes. Nav divu vienādu testu vai eksāmenu - tas  garantē vēl labāku mācību vielas apgūšanu.