Ielogojies

Tiesiskā aizsardzība

Koolitusveeb SIA web lapa un tajā esošie mācību materiāli ir Koolitusveeb SIA īpašums, un tie ir aizsargāti ar autortiesībām. Apmācību materiāli un ar to saistīta publiskošana, pavairošana, izplatīšana un izmantošana jebkādā citā veidā bez Koolitusveeb SIA rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Mācību materiālu sastādīšanā ir izmantoti arī materiāli, kuru autors nav Koolitusveeb SIA.

Šādā gadījumā ir norādīts uz publicēto informācijas avotu.

Koolitusveeb SIA nodotie klientu personas un firmas dati tiek glabāti konfidenciāli, un tie netiek nodoti trešajām personām.